Audit & assurance services

Bedrijfsrevisor

 

Als ondernemer heeft u af en toe nood aan onafhankelijke en onpartijdige financiële expertise. Het bedrijfsrevisoraat is een gereglementeerd vrij beroep dat de kwaliteit en transparantie van financiële en boekhoudkundige informatie garandeert.

 

Soms zijn onze audit en assurance services bij wet verplicht, bijvoorbeeld wanneer een externe audit gevraagd wordt. U kunt mij ook op vrijwillige basis inschakelen. Zo verleent u meteen zekerheid dat uw informatie betrouwbaar is voor verdere analyse en besluitvorming.

 

Met deze expertise en ervaring zorgt Bedrijfsrevisor Beernaert voor garanties proactief en ad hoc:

bedrijfsrevisor


Wettelijke opdrachten

 

De wet bepaalt dat belangrijke gebeurtenissen in een vennootschap een bijzonder nazicht en verslaggeving door een bedrijfsrevisor vereisen. Bijvoorbeeld:

 • Inbreng in natura
 • Omzetting van de ene vennootschapsvorm naar een andere
 • Vereffening van een vennootschap
 • Fusie of splitsing


Contractuele opdrachten

 

Als erkend bedrijfsrevisor kan Inge Beernaert gecertificeerde verslagen afleveren aan de overheid, financiële instellingen, leveranciers …

 

Ook binnen uw organisatie kunnen we specifieke opdrachten uitvoeren, zoals een controle van uw boekhouding, analyse van boekhoudkundige of financiële situaties en audits van uw interne administratie.

 

Deze opdrachten worden meestal gedetailleerd in raamovereenkomsten of bepalen we samen met u. U kunt in elk geval rekenen op:

 • Onpartijdigheid
 • Deskundigheid
 • Zekerheid


Belangen van aandeelhouders

 

Op welke investeringstermijnen richten uw aandeelhouders zich? Hoe verhoudt hun persoonlijke situatie zich tot de ontwikkeling van uw bedrijf? Wat is de waarde van een participatie?

 

Wij reiken oplossingen aan om conflicten tussen partijen te vermijden en op te lossen. In het kader van verkoopsovereenkomsten optimaliseren we ook de onderhandelingspositie van onze opdrachtgevers:

 • Opvolgingsproblematiek
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Begeleiding bij overdracht of overname


Waardebepaling

 

Waarover spreken we? Welke waarde heeft uw onderneming? Wat is een correcte prijs voor het bedrijf dat u wilt overnemen?

 

Op cruciale momenten moet u een juist beeld krijgen van de bedrijfswaarde. In deze context worden we regelmatig ingeschakeld bij:

 • Investeringen
 • Financieringen
 • Overnames
 • Toetreding van nieuwe aandeelhouders
 • Successieplanning


Due-diligence onderzoeken

 

Zijn de voorgestelde cijfers juist? Staat de overnameprijs in verhouding tot de werkelijke bedrijfswaarde? Klopt de kostenstructuur wel?

 

Om zeker te zijn van uw zaak kunt u een beroep doen op onze expertise voor het nazicht van:

 • Boekenonderzoek
 • Uitbatingsvergunningen
 • Licenties en exclusiviteitsovereenkomsten
 • Handelsrelaties
 • Latente verplichtingen


Investeringsmemoranda

 

Aanvraagdossier opstellen voor een financiering? Memorandum nodig voor een investering? Memorandum beoordelen?

 

We werken uw vraag naar kapitaal professioneel uit in een memorandum, dat u vlot kunt inzetten bij:

 • Investeringen
 • Financieringen
 • Subsidiedossiers


Deskundigenonderzoek

 

Inge Beernaert is ingeschreven in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen. Zo kunnen we als gerechtsdeskundige worden aangesteld door de rechtbanken en hoven van beroep.

 

We treden tevens op als technisch raadsman bij complexe dossiers met financieel-boekhoudkundige aard:

 • Waardering ondernemingen
 • Waardering aandelen
 • Winstderving berekenen
 • Geleden verlies bij schadegevallen ramen
 • Beëindiging concessieovereenkomsten waarderen
 • Inbreuken op octrooiwetgeving