Beide partijen komen er samen goed uit

Erkend bemiddelaar

 

Schakel mij in als bemiddelaar voor burgerlijke zaken en handelszaken. Ik treed vooral op bij geschillen:

 • in handelsrelaties tussen leveranciers en klanten
 • tussen aandeelhouders
 • bij koop- en verkoopovereenkomsten
 • tussen bestuurders

Vaak zijn er derden betrokken bij een bemiddeling. Denk maar aan experten en advocaten. Daar dienen we op een passende manier rekening mee te houden. Wat is de rol van deze derden? Wat zijn de zakelijke belangen van de betrokken personen en de organisatie? Wat is de rechtspersoonlijkheid van de vennootschappen, enz.

 

erkend bemiddelaar


Hoe werkt bemiddeling?

 

Als erkend bemiddelaar ben ik onpartijdig. Met andere woorden: de belangen van elke partij zijn evenwaardig. Ook ben ik discreet. Elk woord dat tijdens het bemiddelingsproces gezegd is, blijft binnen de muren: ik ben gebonden door beroepsgeheim.

 

Dankzij mijn neutraliteit ben ik niet betrokken bij de inhoud van het conflict tussen beide partijen. Ik manoeuvreer het bemiddelingsproces niet in een bepaalde richting. De uiteindelijke beslissing is in handen van de partijen.Bemiddeling: u staat niet alleen

 

Over de stap naar bemiddeling beslissen beide partijen. Natuurlijk moeten ze ervan overtuigd zijn dat een bemiddeling uitzicht op een oplossing kan geven. Staat u als partij alleen in een bemiddeling? Nee, u mag zich gerust laten bijstaan door derden, een advocaat of deskundigen.Wat is mijn manier van werken als bemiddelaar?

 

In elke bemiddeling volg ik een traject van vijf stappen:

 1. standpunten aan bod laten komen
 2. belangen inventariseren
 3. opties in kaart brengen
 4. mogelijke oplossingen verkennen
 5. akkoord bereiken

Door de communicatie tussen beide partijen te verbeteren creëer ik een geschikt klimaat om uiteindelijk te beslissen. Lukt het de partijen om samen een beslissing te bereiken? Dan is er een hoog slaagpercentage: een punt zetten achter het conflict én een duurzame oplossing overeenkomen en respecteren.Waarom is bemiddeling een interessante formule?

 • Het kost minder dan een rechtszaak en het gaat sneller.
 • Bij een rechtszaak beslist de rechter, beide partijen zijn niet bevoegd.
 • Beide partijen dragen de beslissing, waardoor ze vaker duurzaam is.


Hoe zet u de eerste stap?

 1. Neem contact op met de andere partij.
 2. Stel een bemiddeling voor om tot een oplossing te komen.
 3. Maak een afspraak met mij.