Financiële structuur voor uw onderneming

Corporate finance

 

Wenst u uw vennootschap over te dragen of er een te kopen?  Hoe maakt u uw bedrijf klaar voor een overname? Ik begeleid u bij het volledige proces van waardering, optimalisatie, overnamegesprekken, due diligence, nazicht overeenkomsten, besprekingen, enz.

 

Corporate finance start bij een analyse van de bestaande situatie. Daarop volgen een reeks aanbevelingen om een gezonde financiële structuur op te zetten. 

corporate finance


Mijn expertise

 

Input voor uw corporate finance:

  • Waardebepalingen
  • Structureren vermogen
  • Optimaliseren financiële structuur
  • Buy & build strategie
  • Ratio-analyses
  • Overnamebegeleiding

Mijn inbreng steunt op doorlopende ervaringen met diverse ondernemingen in uiteenlopende sectoren. Zo helpt Bedrijfsrevisor Beernaert u om sneller de juiste beslissingen te nemen. Tegelijk kan ik een andere kijk op belangrijke aspecten inbrengen.

 

Tijdens een verkennend gesprek gaan we na wat uw noden zijn en hoe ik hierbij kan helpen. In een volgende fase voeren we een eerste analyse uit met beschikbare data. Hierna volgt een overleg met het management, uw raad van bestuur of raad van advies.

 

De output van Bedrijfsrevisor Beernaert's inbreng bevat altijd een actieplan. Naargelang de gemaakte afspraken volg ik ook de implementatie op.Hoe gaan we verder?

  1. Neem contact op met mij.
  2. We regelen een verkennend gesprek.
  3. U ontvangt een samenwerkingsvoorstel.